Informació exigida per la OM ECC/2316/2015: Compte corrent

CaixaBank forma part del Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit previst al Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 € per dipositant a cada entitat de crèdit.

1/6

Aquest número indica el risc del producte, on 1/6 és el risc més baix i 6/6 el risc més alt.

Uneix-te ara a imaginBank i utilitza el teu compte a l’instant!

Hi haurà qui pensi que fas màgia, però el truc és el mòbil.

 • Treu diners de qualsevol caixer CaixaBank.

 • Paga en els establiments amb el teu mòbil.

 • Controla els teus moviments des de l'app.


 • Guarda els teus rebuts en digital.


 • Resol els teus dubtes amb el nostre xatbot.

Pots fer això i molt més sense trepitjar una oficina!

Uneix-t'hi en un tres i no res!

Només passa'ns algunes dades i el teu DNI.

Estaràs a tres passets de convertir-te en imaginer:

 • 1

  Fes una videotrucada.

 • 2

  Firma amb el mòbil.

 • Baixa't l'app.

*No et cobrem per treure diners en caixers CaixaBank. És possible que repercutim la taxa d’altres entitats per ús dels seus caixers.

NRI: 17355-2019-5555