Compte imaginBank: Sense comissions. Sense condicions

Informació exigida per la OM ECC/2316/2015: Compte corrent

CaixaBank forma part del Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit previst al Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 € per dipositant a cada entitat de crèdit.

1/6

Aquest número indica el risc del producte, on 1/6 és el risc més baix i 6/6 el risc més alt.

Per què imaginBank?

 • 0 €

  Compte imagin
  sense comissions.

 • Targeta de dèbit
  gratis.

 • Treure diners a dèbit gratis a més de 9.400 caixers de CaixaBank a Espanya.

 • Ticket

  Prevenda Exclusiva clients
  Gira imaginBank.

I tu, què en penses?

imaginBank és comoditat. Tu decideixes i controles tot el que fas al moment.

M'agrada molt l'organització per categories d'imaginBank. Ho tens tot controlat mes a mes.

Al principi, molta gent no sabia que es podia pagar pel mòbil, però amb imaginBank és molt fàcil.