Descompte Trasmediterránea

Fins a un 50% de descompte sobre la tarifa general en la compra de bitllets d’anada i tornada a les Balears per a passatgers i en rutes operades en exclusiva per Trasmediterránea. Per als vehicles, també s’aplica un 30% de descompte en la tarifa general d’anada i tornada a les Balears, Canàries, Ceuta i Melilla. 

Ho vull