Gira imaginBank amb Ana Guerra i Luis Cepeda. 40% descompte* per a clients imaginBank

Informació exigida per la OM ECC/2316/2015: Compte corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt.

Característiques gira imagin

Perquè imaginBank?

Targeta de dèbit gratis.

Compte imagin
sense comissions.

Treure diners gratis a més
de 9.400 caixers de CaixaBank.

I tu, què en penses?

imaginBank és comoditat. Tu decideixes i controles tot el que fas al moment.

M'agrada molt l'organització per categories d'imaginBank. Ho tens tot controlat mes a mes.

Al principi, molta gent no sabia que es podia pagar pel mòbil, però amb imaginBank és molt fàcil.