Informació legal sobre Caixabank, SA

La titularitat d’aquesta pàgina web és de Caixabank, SA, amb seu social a Carrer Pintor Sorolla, 2-4. 46002 València, amb NIF A08663619, inscrita en el Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full V-178351, i inscrita en el Registre Administratiu Especial del Banc d’Espanya amb el número 2100.

Caixabank, SA és una entitat subjecta al règim legal establert per a les societats espanyoles cotitzades i supervisada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Caixabank, SA està autoritzada a l’ús de la marca imaginBank per part de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, que n’és la titular.