Assegurança imagin&PIES

 • Què és imagin&PIES?

  imagin&PIES1 és una assegurança de vida-estalvi que et permet estalviar diners a poc a poc i que, a més, t'ofereix els avantatges següents:

  Liquiditat
  En cas que ho necessitis, pots disposar dels diners estalviats des del primer dia i sense penalitzacions.

  Flexibilitat
  A més d'aportacions mensuals a partir de 50 €, podràs estalviar de forma sistemàtica incrementant o disminuint la quantitat de les teves aportacions en qualsevol moment.
  El límit màxim d'aportació anual és de 8.000 € i amb un màxim acumulat en aquest tipus de productes de 240.000 €.

  Rendibilitat garantida
  Sempre disposaràs del teu capital més la rendibilitat garantida.2
  Durant els 12 primers mesos es garanteix un interès tècnic del 0,06%, posteriorment es renovarà segons les condicions de renovació que es determinin en aquell moment.

  Capital de mort
  En cas de defunció, els teus beneficiaris obtindran el capital acumulat més un 5% addicional, amb un màxim de 600 €.

  Fiscalitat
  Mentre no es rescati l'operació, els rendiments que es generen no estan subjectes a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), i si han transcorregut 5 anys des de la primera aportació vigent i es decideix cobrar en forma de renda vitalícia, no tributaran els rendiments generats fins a la data de constitució de la renda, sempre que es compleixin els altres requisits.3

  1. imagin&PIES és un pla individual d'estalvi sistemàtic, assegurança de vida-estalvi. L'import mínim de contractació és una aportació periòdica mensual de 50 €; l'aportació màxima anual és de 8.000 €.

  2. Interès tècnic garantit del 0,06% durant els 12 primers mesos. Posteriorment el tipus d'interès es renovarà segons les condicions de renovació que es determinin en aquell moment, però amb un mínim del 0,05%. L'interès tècnic garantit és la rendibilitat condicionada per la cobertura de riscos sobre la vida i les prestacions associades a aquests.

  3. En cas del cobrament de la renda vitalícia, serà aplicable la tributació de les rendes vitalícies immediates i quedarà exempt de tributació el rendiment acumulat durant el període d'ajornament. Si escau, el posterior rescat de l'operació tributarà com a RCM i es perdrà l'exempció que es va obtenir del rendiment acumulat.

 • Com puc contractar una imagin&PIES?

  Pots contractar la teva assegurança d'estalvi a través de la secció d'“Estalvi” del menú principal d'imaginBank.
  Passos a seguir:

  1. Accedeix a la secció d'“Estalvi

  2. Selecciona l'opció imagin&PIES i emplena-ho per planificar una aportació periòdica i veure una simulació de com aniran els teus estalvis.

  3. Comença a estalviar clicant sobre “Contractar”.

  Una vegada signis l'operació, s'enviarà el teu contracte a la bústia d'imaginBank.

 • Com puc rescatar els diners que tinc en una imagin&PIES?

  Pots cobrar el capital acumulat en la teva assegurança d'estalvi a través de l'opció “Rescatar els meus estalvis”.

  Si selecciones el rescat en forma de renda vitalícia i han transcorregut més de 5 anys des de la primera aportació vigent, el rendiment generat durant tots aquests anys queda exempt de tributació i la renda tributarà com una renda vitalícia immediata. Perquè s'apliqui aquest avantatge fiscal, les aportacions màximes que es poden fer són de 8.000 euros anuals i amb un màxim de 240.000 euros en el conjunt de PIES que tinguis contractades.

  Passos a seguir:

  1. Accedeix a la secció d'“Estalvi”.

  2. Selecciona l'opció d'imagin&PIES i selecciona l'assegurança que tens contractada i sobre la qual vols fer el rescat dels teus estalvis.

  3. A través del menú “Opcions”, selecciona “Rescatar els meus estalvis”.

  4. Abans d'enviar la sol•licitud per rescatar els teus estalvis, has de revisar les condicions i signar l'operació.

  5. Una vegada es confirmi el rescat, rebràs els diners en el teu compte (aquesta operació es pot fer a partir del proper dia hàbil).

  Actualment només és possible fer un rescat total del capital estalviat des de l'app.

  Important: Si rescates els teus estalvis abans dels 30 primers dies des de la seva contractació, comportarà la cancel•lació (desistiment) de l'assegurança amb devolució íntegra de la prima.

  Els estalvis els pots rescatar en forma de capital únic o en forma de cobrament de renda vitalícia.

 • Com puc veure l’evolució de la meva assegurança d’estalvi imagin&PIES?

  Pots consultar l'estat de la teva assegurança i gestionar-ho a través de la secció d'“Estalvi” d'imaginBank.
  Passos a seguir:

  1. Accedeix a la secció d'“Estalvi”.

  2. Selecciona l'opció d'imagin&PIES i selecciona l'assegurança que vols gestionar.

  3. A través del menú “Opcions”, selecciona la gestió que vols fer amb la teva assegurança.

  Des d'aquesta pantalla pots veure quin és l'estat en què es troba la teva imagin&PIES, veure quina aportació mensual tens programada, quina és la previsió d'estalvi prevista als 12 mesos des de la data de contractació i quines condicions té el producte.

 • Puc cancel·lar una aportació periòdica a la meva imagin&PIES?

  Sí, si t'interessa cancel·lar les aportacions que tens programades per estalviar cada mes en la teva imagin&PIES, ho pots fer accedint a l'assegurança que vols gestionar a través de la secció “Estalvi” del menú principal.

  Passos a seguir:

  1. Accedeix a la secció d'“Estalvi”.

  2. Selecciona l'opció d'imagin&PIES i selecciona l'assegurança sobre la qual vols cancel•lar les aportacions automàtiques.

  3. A través del menú “Opcions”, selecciona l'opció “Modificar aportació periòdica”.

  4. A la part superior dreta de la pantalla, veuràs la icona d'una paperera. A través d'aquesta opció podràs cancel•lar les aportacions periòdiques que tens programades.

  Després de signar la confirmació de la cancel·lació, s'enviarà una sol•licitud per donar de baixa aquestes aportacions. (Aquesta operació es pot fer a partir del pròxim dia hàbil.)

  Important: Si has fet una sol·licitud de baixa d'una aportació periòdica, no podràs donar d'alta una nova aportació fins al primer dia hàbil del mes següent.